Saturday, March 16, 2013

                                          Монгол Улсын төрийн шагналт, СГЗ Дамбын Төрбат 12 жилээр     зохиомжлон бүтээж буй “Тэнгэрийн соёрхол” 12 дэвтэр түүхэн романаа өөрийн гол бүтээл, насны ном гэж тодорхойлсон.
                                         
                                           night of family 
                                           night of legend
                                                        night of rose
                                           night of camels
                                           night of dragon
                                           night

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Foam by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP